شرکت دانا مبنا طرح ایرانیان

شرکت دانا مبنا طرح ایرانیان با شماره ثبت ۱۴۰۶۹، با هدف ارائه خدمات باکیفیت به عموم مردم عزیز و مهندسین گرامی تاسیس شده است.

اهداف

  • ارائه خدمات مهندسی به عموم مردم عزیز
  • ارائه خدمات آموزشی به مهندسین گرامی
  • ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی و خدمات آموزشی در جامعه